Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

5 March 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Υποστελέχωση, έλλειψη κατάρτισης,

εξοπλισμός 20ετίας, κτιριακό πρόβλημα,

Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο με 7.000 εκκρεμείς και ανέλεγκτες υποθέσεις από τον Φεβρουάριο του 2020 – ΑΠ’ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – συνάντηση Σκούφα με τον ΔΣΚ