Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 June 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η Κίνα θέλει τα φρούτα μας

και ενημερώνεται

“… μέλη αντιπροσωπείας της Διοίκησης Τελωνείων Κίνας, συνοδευόμενα από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ιωάννη Καλκούνο …”

Ποιοι έκαναν το “Ψηφιακό Άλμα”

στην Πιερία

Μετά την αύξηση του Προϋπολογισμού η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ανέρχεται στα 18,5 εκατ. ευρώ