Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 April 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στο Δίον αρμόζει ένα σύγχρονο μουσείο

Δημόπουλος μετά τη Νέα Υόρκη

Περιέγραψε την κορυφαία στιγμή της δημαρχίας του και τις στιγμές ανάτασης στη Νέα Υόρκη. Δήλωσε γοητευμένος και θέλει μουσείο στο Δίον, συμβατό με την ψηφιακή εποχή μας.