Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

9 November 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Και e-ραντεβού

στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών των πολιτών, το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προχώρησε σε μια επιπλέον υπηρεσία η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών.