Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

24 October 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ζητήστε πίσω τις παρα-κρατήσεις

ΟΑΕΕ προς τα μέλη του

“…Οφείλουμε όλοι να καταθέσουμε αίτηση η οποία είναι δωρεάν και κατοχυρώνει το δικαίωμά μας στην απαίτηση των παρανόμως κρατηθέντων συντάξεων και δώρων….”