Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 December 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η χαμένη πλειοψηφία, η χαμένη πενταετία,

η χαμένη λογική,

η χαμένη Ατλαντίς, άλλα πολλά “να ‘χαμε να λέγαμε” και “έχουμε να πούμε”, η χαμένη ελπίς που αποθνήσκει εσχάτη και άλλα πολλά απίστευτα και αρμόζοντα στην πιο απίστευτη πενταετία “και βάλε”