Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 October 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Εδώ επαγγελματίες, εκεί επαγγελματίες

ΠΑΝΤΟΥ επαγγελματίες

έχουν διασπαστεί οι επαγγελματίες του Λιτοχώρου και οι διαφωνούντες αποχώρησαν από το Σωματείο και έχουμε ακόμη ειρήνη μόνο χάρις στον ειρηνοποιό δήμαρχό μας?