Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 November 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μα… δεν είμαστε από το 2017;;;

σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;;;

δεν είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρισκόμαστε από τότε και απαραίτητο προσόν για την συνεχιζόμενη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών του 2017;;;