Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

24 August 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

Συνάντηση στην ΠΕ Πιερίας για το θέμα της υποβάθμισης των δημοτικών σχολείων Δίου και Λόφου

“… και ειδικότερα του δημοτικού σχολείου του Δίου του Δήμου Δίου Ολύμπου και του Λόφου του Δήμου Κατερίνης από α 6 θέσια σε 5 θέσια”