Τα Δημοσιεύματα του μήνα

January 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η νέα οργανωτική δομή της ΝΔ

ανακοινώσεων συνέχεια (προς τις εκλογές)

“…Η Νέα Δημοκρατία προσαρμοζόμενη επίσης στις ανάγκες της εποχής, διευρύνει το αντικείμενο και τη δράση αρκετών εκ των γραμματειών της, ούτως ώστε να προσαρμοστούν απολύτως και στο κυβερνητικό της πρόγραμμα…”

Συνεχίζουν κατά του “προσοντολογίου”

και οι εκπαιδευτικοί της Πιερίας

“…Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στα συλλαλητήρια, όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για αληθινή στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης…”