Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

26 June 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος 2016

Δηλώνω πως θέλω να συμμετάσχω στην ανοιχτή κίνηση πολιτών, Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος” και σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε τη δήλωσή μου στην κατάρτιση του προγράμματος των 100 ημερών.