Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 January 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πάλι «στη σέντρα» οι 11 της ΔΕΑΔΟ

η ΜΗ απόφαση πάει για έλεγχο

με αφορμή την εμμονή των εργαζομένων να λάβουν αντίγραφο της ΜΗ απόφασης – Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι ΜΟΝΟ ο δήμαρχος και ως δήμαρχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομιμότητας