Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

17 February 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Έγγραφες γελοιότητες,

επίσημα δημοσιευμένες

Η απόφαση αυτή είναι εσφαλμένη και μη επαρκώς αιτιολογημένη, διότι εκλαμβάνει ως δεδομένο ότι επειδή στα όρια του ∆ήμου υπάρχουν ημιορεινές περιοχές, οι χιονοπτώσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο και επομένως παγία κατ’ έτος υποχρέωση του ∆ήμου για πρόβλεψη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό.