Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

6 June 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τα αποτελέσματα ΑΣΕΠ 3Κ/2018

ανακοινώθηκαν χθες

για τη στελέχωση των κρίσιμων υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης των Δήμων όλης της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, με περισσότερους από οκτώ χιλιάδες εργαζόμενους μόνιμης και σταθερής απασχόλησης και μπαίνει τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς ανακύκλωσης και ομηρείας χιλιάδων συμβασιούχων