Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

19 November 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Διήμερη κατάληψη στο Λύκειο Λιτοχώρου

συνηθισμένα παράπονα αλλά και σημαντικές καταγγελίες

Ανήλικοι μαθητές παραπονιούνται για τη θέρμανση, αλλά και για την κατάσταση που βιώνουν στο σχολείο, την παραπαιδεία και τις άνισες συμπεριφορές. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον μπορούν να έχουν μόνο οι απαντήσεις των –ενήλικων- δασκάλων τους.