Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

22 April 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τέλος στο τέλος ταφής απορριμμάτων

ήρθε η εισφορά κυκλικής οικονομίας

“… δεν θα υπάρχουν στεγανά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, τα αποτελέσματα ταφής και ανακύκλωσης θα είναι διαθέσιμα στον πολίτη, η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία θα αξιολογούνται …”