Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 April 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Άρχισε ο πόλεμος!!!

(της τουριστικής ανάπτυξής μας)

εμπιστευόμαστε την προπαρασκευή με τα ελαφρά όπλα και την αεροπορία και μετά θα εξαπολύσουμε γενική επίθεση, κατά πως αρμόζει σε παγκόσμια κορυφαίο τουριστικό προορισμό…