Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

19 July 2023
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΔΕΥΑΔΟΛ, 16.15: ετελείωσε

κι αποκαθίσταται η υδροδότηση του Πλαταμώνα

οι 4 ώρες έγιναν 8 “λόγω του σοβαρού  τεχνικού προβλήματος  που προέκυψε και οφείλεται στην  παλαιότητα του ήδη επιβαρυμένου δικτύου ύδρευσης”…