Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

28 May 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τι θα κάνετε με τους Φορείς Διαχείρισης

που καταργήσατε ήδη;

τι θα συμβεί με τις υποχρεώσεις τους, το προσωπικό τους και τους διάδοχους οργανισμο΄τς τους και τις περιοχές ευθύνης τους; με τους άφαντους Φορείς; – Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ (και της Σκούφα)

Θα συνεχίσετε την προστασία της καστανιάς;

ερώτηση Σκούφα, Αραχωβίτη, Φάμελλου

“…από τις απαντήσεις σας δεν αποδεικνύεται ότι συνεχίζεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος από αρμόδιες Δημόσιες υπηρεσίες καθώς επίσης και το εάν υπάρχουν μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα…”