Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

1 March 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Μας λένε να κάτσουμε ‘στ’ αυγά μας'”

ΠΕΑΕΑ στο ΣΣ Κατερίνης

“διατυπώθηκε η θεωρία ότι η αντιστασιακή δράση , που ήταν έξω από τους κανόνες του πολέμου, ήταν αυτή που προκάλεσε τα γερμανικά αντίποινα και ότι οι γερμανοί μέχρι τότε δεν τα χρησιμοποιούσαν”