Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 August 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Από το “νόμιμη η λειτουργία”…

στο "να σταματήσει τώρα"

μια σύντομη διαδρομή που επέβαλλαν οι αντιδράσεις και η κινητοποίηση, με ενδιάμεση στάση σε πρόταση για να αλλάξει ο νόμος!!! – ΑΛΛΑ το καμίνι συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί