Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

2 June 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η σημασία της κοστολόγησης

στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

ημερίδα για θέματα κοστολόγησης ως ένα εργαλείο οργάνωσης της παραγωγής και αξιοποίησης του για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων – του Επιμελητηρίου Πιερίας