Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

10 December 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ναι στο ελεύθερο, όχι στο άδικο εμπόριο

ημερίδα για CETA-TTIP στο ΕΚΚ

“Οι προβλέψεις για το μερίδιο αμοιβής των εργαζομένων επί του συνόλου του ΑΕΠ χειροτερεύουν αν ληφθεί υπόψη ο παράγοντας CETA. Προβλέπεται επίσης ότι 227 χιλ. θέσεις εργασίας θα χαθούν στην χώρες που θα εφαρμοστεί.”