Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

18 July 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η Περιφέρεια εκσυγχρονίζει τα Επιμελητήρια

Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής

Στα τέσσερα Επιμελητήρια θα αναπτυχθούν σύγχρονα συστήματα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με την αναβάθμιση της εσωτερικής ψηφιακής υποδομής τους