Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 November 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

2.023 επέστρεψαν

στις χώρες καταγωγής τους

μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από την Ελληνική Αστυνομία