Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 October 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ένα Νοσοκομείο Χωρίς

το ένα και Γενικό μας

“… Χαρακτηριστικό της απαξιωτικής στάσης της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι όχι μόνο δεν προχώρησε στο διορισμό του Δ.Σ στην ώρα του, αλλά ούτε και τρεις μήνες μετά, οπότε έληξε και η παράταση της θητείας του …”