Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

6 September 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Εγγραφές ως στις 15.9.2016

στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Μητρόπολης

Οι εγγραφές άρχισαν και θα συνεχιστούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2016 στο Πνευματικό Κέντρο «Ο Άγιος Φώτιος», από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 11.00-12.00.