Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

21 September 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Στα μέσα Οκτωβρίου “ανοίγει” ο Κορινός(;)

ανακοίνωση της "Αιγαίου"

η αρχική μελέτη προέβλεπε αποκλεισμό της γέφυρας για 18 μήνες. Η νέα μελέτη προέβλεπε 7 μήνες, και κατόπιν επιτάχυνσης και εντατικοποίησης των εργασιών η διάρκεια αποκλεισμού συρρικνώθηκε στους 4,5 μήνες