Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

30 August 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Είναι νταβατζηλίκι

το εισιτήριο χωρίς συγκεκριμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες

Νίκος Λάππας στην Ε τ Ο: τα περισσότερα από τα σοβαρά προβλήματα που υφίστανται σήμερα, λύνονται σχεδόν άμεσα με εντοπισμένες παρεμβάσεις του Κράτους και ασφαλώς με ενίσχυση αρμοδιοτήτων των Δήμων και του Φορέα