Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 November 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τελευταίος χειμώνας για τις αυθαιρεσίες

στους κοινόχρηστους χώρους

«Ειδοποίηση επαγγελματιών Δήμου Δίου – Ολύμπου με χρήση κ.χ για απομάκρυνση ή τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών μέχρι 30-4-2016. (Εισήγηση Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Δήμαρχος).».