Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 August 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και αποζημιώσεις

ερώτηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου (ΕΠΕΚΕ) για την Αγροτική Ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ – μέλος της και η Σκούφα