Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

13 December 2021
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Αυτό το ρέμα το ξέρει κανείς;;;

ή αρκεί που μάθαμε την Ζλιάνα;;;

θα έπρεπε να το διασχίζουμε μέσω γέφυρας; αν ναι, ποιου είναι η ευθύνη κατασκευής της; οι χάρτες το αποδίδουν σωστά στην ΠΑΘΕ; θα χρειαστεί να πνιγεί άνθρωπος για να γίνει ότι πρέπει για να διασχίζουμε αυτό το ρέμα με ασφάλεια?