Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

6 October 2015
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Η ξύλευση άρχισε στους Πόρους

με την προστασία της Αστυνομίας

Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν κατατέθηκαν και σήμερα η εταιρεία αποφάσισε να ξυλεύσει την ιδιοκτησία της, όπως έχει δικαίωμα. Οι διαμαρτυρόμενοι, …διαμαρτύρονται ειρηνικά και καταθέτουν ασφαλιστικά μέτρα με καθυστέρηση δυο μηνών.

Ένταση και πάλι στο δάσος των Πόρων

κατά της ξύλευσης οι κάτοικοι

Εταιρεία και κάτοικοι θα αντιπαρατεθούν πάλι για το αν θα επιτραπεί η ξύλευση δάσους που η εταιρεία διεκδικεί. Ο Δήμος είχε μεσολαβήσει ειρηνευτικά, κάνοντας λόγο για μη συμφέρουσα το Δημόσιο εξέλιξη.