Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 October 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

“Θα ήταν λοιπόν, πιο έντιμο…”

Κιάφας προς Φόλιο

“…θα ήταν λοιπόν, πιο έντιμο να με είχες ενημερώσει για την επιθυμία σου να ανεξαρτητοποιηθείς. Δεν αρμόζει, πρωτίστως στη σχέση φιλίας που είχαμε, να μαθαίνω τις επιλογές σου την ώρα του Δ.Σ…..”