Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

12 July 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μάντρα, Μάτι, Ποτίδαια

και όπου αλλού έχουμε κατα πολύ ξεπεράσει τα όρια

τα φυσικά φαινόμενα γίνονται όλο και εντονότερα, φονικότερα και μόνιμα πλέον αποκαλύπτουν ότι τις δυνάμεις της Φύσης ανταγωνίζεται η ανθρώπινη παράνοια για το συμφέρον και το κέρδος