Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

1 December 2022
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Και απ’ το ΚΚΕ στην Βουλή

το Ξερολάκι

με ερώτηση δύο βουλευτών του – “… οι συνεχείς επεμβάσεις που υλοποιούνται εδώ και δεκαετίες, μετά από κάθε πλημμύρα,  στο υφιστάμενο ιρλανδικό ρείθρο (διάβαση) του ρέματος «ΞΗΡΟΛΑΚΙ», είναι βραχείας διάρκειας και αποτελεσματικότητας …”

ΠΑΣΟΚ Πιερίας, ενταύθα

ΚΟΙΝ: Μίχου, Κωνσταντίνου

άγιο το ενδιαφέρον για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού – αλλά… σε ποιο σύστημα Υγείας θα γίνεται η πρόληψη; η θεραπεία; τι συμβαίνει σχετικό με την Υγεία αυτές τις μέρες; η συμβολή του τοπικού ΠΑΣΟΚ στην συζήτηση για το ν/σ αυτή είναι???