Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

27 May 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Τι θα απογίνουν οι μικροί αμπελουργοί;

ρωτάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αραχωβίτης και η Σκούφα

“… Ερωτάται ο κ. υπουργός: 1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να αλλάξετε κριτήρια μοριοδότησης που οδηγούν πρακτικά στον αποκλεισμό των μικρών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων;… “