Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

15 March 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Ως τις 3 Μαΐου

οι δηλώσεις για το Κτηματολόγιο

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων άρχισε στις 17/12/2018 και λήγει στις 03/05/2019 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 18/06/2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο