Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 September 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για τον θάνατο του Μπίλη Σπανού

ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου+ "Το τελευταίο αντίο"

τοπικού συμβούλου στην Κοινότητα Βροντούς και επί σειρά ετών Προέδρου της Κοινότητας Βροντούς, Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου του πρώην Δήμου Δίου