Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

17 November 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Αναβάθμιση για 412

ψηφιακή και με κουπόνια

εντάσσονται στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας