Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

3 August 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Επανήλθε η δια περιφοράς συνεδρίαση

μαζί με τα μέτρα κατά της πανδημίας

δια περιφοράς  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 6 Αυγούστου με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξης 07.00 μ.μ.,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,