Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 June 2018
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Καθαρίζονται τα ρέματα

από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ενημερώθηκε από το Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών ‘Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Παναγιώτη Μαυρίδη για την πορεία των εκτελούμενων εργασιών