Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 March 2020
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Απολυμάνθηκαν τα σχολεία

έκλεισαν τα ΚΑΠΗ

αναστέλλονται για 2 εβδομάδες οι σχολικες εκδρομές και οι αθλητικές εκδηλώσεις δεν θα έχουν θεατές – σύμφωνα με τα με τα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο Υγείας σήμερα, Κυριακή 8 Μαρτίου 2020