Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

28 August 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

25% των παιδιών εκτός των βρεφονηπιακών σταθμών

ερώτηση -και- Κουκοδήμου σε δύο υπουργούς

Ερωτάστε: 1) Θα εξασφαλίσετε τα επιπλέον 60 εκατομμύρια που απαιτούνται για την πλήρη ένταξη και των υπολοίπων 36.769 παιδιών στις βρεφονηπιακές δομές