Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

14 November 2018
ΣΥΡΙΖΑ Πάμε Στοίχημα

Το «Λεωφορείο της Μακεδονικής Κουζίνας»

από την 34η Philoxenia στην Ευρώπη

πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό να γνωρίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τη Μακεδονική Κουζίνα και τα εκλεκτά προϊόντα της μακεδονικής γης