Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 November 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Για το BIOREGIO και την Κυκλική Οικονομία

στην Νάντη ο Δ Δ-Ο

“…παρουσιάστηκαν τα σχέδια δράσης έξι περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή καλών πρακτικών στο αντικείμενο της κυκλικής οικονομίας…”