Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

11 December 2017
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές: καμία επένδυση

Κήπου: επιστρέφω στα καθήκοντά μου

οι εξελίξεις στο “ΚαλλιθέαGate” το καθιστούν ολοένα και πιο ενδιαφέρον – ο Κήπου αντεπιτίθεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζει για το “φιλέτο” και μιλά για “ανομολόγητο στόχο”

Διαβεβαιώσεις Καστόρη

στους εργαζόμενους του Φορέα

“εξέφρασαν και την αγωνία τους για τις αρμοδιότητες που θα έχουν οι εργαζόμενοι στους νέους ισχυροποιημένους φορείς, ζητώντας τη διεύρυνση και τη θεσμική κατοχύρωσή τους για την καλύτερη προστασία των ευαίσθητων περιοχών”