Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

15 December 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Μία ακόμη συνεδρίαση

με live streaming, αλλά χωρίς εισηγήσεις

(του Δημοτικού Συμβουλίου μας) – 72 ώρες πριν την συνεδρίαση, η αντιπολίτευση ξέρει τους τίτλους των προς συζήτηση θεμάτων, αλλά δεν ξέρει το περιεχόμενο – ο δε Τύπος… μια ζωή “στο τρέξιμο” για όσα αλλού είναι δεδομένα…