Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

1 April 2016
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

(σαφώς) Πρωταπριλιάτικο

φυσικά και τιμούμε το έθιμο

Π Ρ Ω Τ Α Π Ρ Ι Λ Ι Α Τ Ι Κ Ο λέμε. Ψέματα δηλαδή. Ψέματα επίτηδες φτιαγμένα για την Πρωταπριλιά, για το “καλό μήνα”. Τι δεν καταλαβαίνεις;;; Μα θα καταργήσουμε τώρα παγκόσμια έθιμα, αναγνωρισμένα και για τον Τύπο; Σεπαρακαλώδηλαδή…