Τα Δημοσιεύματα της ημέρας

8 February 2019
ΝΕΟ POS ισολογισμός οε

Πραγματική ισότητα:

προϋπόθεση ολόπλευρης ανάπτυξης της γυναίκας

Σκούφα στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με θέμα: “Ισότητα των φύλων στον ελεύθερο χρόνο – Ενασχόληση με συνδικαλισμό, πολιτισμό, αθλητισμό”